top of page

EPC wetgeving

Wat is een EPC?

 

EPC staat voor Energieprestatiecertificaat. Het is een document dat de energieprestatie van een gebouw weergeeft. Het doel van het EPC is om inzicht te geven in het energieverbruik en de energie-efficiëntie van een gebouw. Het certificaat beoordeelt de energieprestatie op basis van een schaal van energieklassen, waardoor het gemakkelijk is om de energie-efficiëntie van verschillende gebouwen met elkaar te vergelijken.

Toepassingsgebied EPC Residentieel

 

Het Energiedecreet van 8 mei 2009 en het Energiebesluit van 19 november 2010 leggen vast dat bij notariële overdracht in volle eigendom, vestigen van opstalrecht of erfpacht en bij verhuur van bestaande gebouwen een energieprestatiecertificaat (EPC) vereist is. 

Per wooneenheid moet een EPC opgemaakt worden. Een wooneenheid kan een appartement zijn, maar ook een eengezinswoning of een collectief woongebouw. 

 • Een EPC is nodig per wooneenheid (woning, appartement, studio, … ).

 • Sinds 2022 moet bij verkoop het EPC voor een bestaande woning zijn opgemaakt in 2019 of later. Het EPC beschikt dus over een energielabel. 

 • Een EPC bij verkoop is (sinds 1 april 2022) ook verplicht als er geen publiciteit wordt gemaakt.

 • Sinds 1 april 2022 moet er ook een EPC zijn bij het vestigen van een erfpacht of een opstalrecht.

 • Sinds 1 oktober 2022 mag de huurprijs niet of beperkt geïndexeerd worden voor woningen met een D, E of F label. Om aan te tonen dat de huurprijs geïndexeerd mag worden moet er een geldig EPC aanwezig zijn.

 • Vanaf 1 mei 2023 moet er een EPC zijn bij alle vormen van notariële overdracht in volle eigendom.

 • Voor uitzonderingen en gedetailleerde info over wanneer een EPC verplicht is, zie:​

Welk EPC gebruiken?

 

 • Is uw woning maximaal 10 jaar oud en hebt u een ‘EPC Bouw’ dat nog geldig is, dan moet dat EPC Bouw gebruikt worden bij verkoop of verhuur.

 • Hebt u geen geldig ‘EPC Bouw’? Dan moet u een ‘EPC Residentieel’ laten maken. Na een verbouwing waarbij ook aan EPB-eisen voldaan moest worden, moet bij verkoop of verhuur ook een ‘EPC Residentieel’ opgemaakt worden.

 • In geval van een appartement, studio, … in een appartementsgebouw wordt voor het EPC Residentieel de informatie uit het EPC van de gemeenschappelijke delen gebruikt. De 2 certificaten vullen elkaar aan.
   

Controle en boetes

 

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) controleert via steekproeven

 • of er een geldig energieprestatiecertificaat (EPC) aanwezig is

 • en of het EPC correct is opgemaakt.

  Als er geen EPC aanwezig is, krijgt de eigenaar een brief. De eigenaar kan dan schriftelijke argumenten indienen. Na de evaluatie van de argumenten kan er een boete tussen 500 en 5.000 euro opgelegd worden.

  Het betalen van de boete is geen kwijtschelding of opschortende voorwaarde voor de opmaak van het EPC. Ook als u een boete krijgt, moet u dus nog een EPC laten opmaken. Als de woning nog steeds te koop of te huur wordt aangeboden, kan de eigenaar zelfs een tweede boete krijgen bij een volgende controle.

bottom of page